ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
07 ต.ค. 2562
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ในรอบ 12 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
248
07 ต.ค. 2562
33 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
02 ก.ย. 2562
34 สุรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
05 ส.ค. 2562
35 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
01 ก.ค. 2562
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
04 มิ.ย. 2562
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
07 พ.ค. 2562
38 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
01 มี.ค. 2562
39 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
07 ก.พ. 2562
40 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
04 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11