ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
346
24 ธ.ค. 2555
102 รายงานติดตามประเมินผลแผน 55 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
24 ธ.ค. 2555
103 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
19 ธ.ค. 2554
104 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
356
30 ธ.ค. 2553
105 ประกาศ อบต.สองแพรก เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
26 ธ.ค. 2552
106 สรุปการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
14 ม.ค. 2552
107 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
14 ม.ค. 2552
108 ประกาศ อบต.สองแพรก เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
16 ธ.ค. 2551
109 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี 50 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
12 ก.พ. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11