ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 พ.ค. 2565
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
495
11 เม.ย. 2565
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
04 มี.ค. 2565
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
514
02 ก.พ. 2565
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
05 ม.ค. 2565
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
517
05 ม.ค. 2565
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
03 ธ.ค. 2564
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
524
11 พ.ย. 2564
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
539
08 ต.ค. 2564
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
537
05 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12