ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 ต.ค. 2564
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ต.ค. 2564
3 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 ก.ย. 2564
4 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 ส.ค. 2564
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
05 ก.ค. 2564
6 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
01 มิ.ย. 2564
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
05 พ.ค. 2564
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
05 เม.ย. 2564
9 สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
02 มี.ค. 2564
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
02 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11