ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
11 มิ.ย. 2564
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ฉบับปรับปรุง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 มิ.ย. 2564
3 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ อบต สองแพรก 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 มิ.ย. 2564
4 ประกาศกำหนดตำแหน่ง ระดับตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
11 มิ.ย. 2564
5 คำสั่งการจัดพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างลงสู่ตำแหน่ง 2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
11 มิ.ย. 2564
6 [บัญชีการจัดคนลงสู่ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
249
09 ก.พ. 2564
7 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
29 ก.ย. 2563
8 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
29 ก.ย. 2563
9 ประกาศการกำหนดจำแหน่ง 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
29 ก.ย. 2563
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
29 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4