คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
490
01 เม.ย. 2565
2 คู่มือร้องทุกข์ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
778
17 ก.พ. 2564
3 คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
768
17 ก.พ. 2564
4 คู่มือการปฎิบัติงานของอปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
773
17 ก.พ. 2564
5 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
793
17 ก.พ. 2564
6 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
769
17 ก.พ. 2564
7 คู่มือทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
770
17 ก.พ. 2564
8 คู่มือสำหรับงานพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
769
17 ก.พ. 2564
9 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
787
30 มิ.ย. 2563
10 คู่มือการสอบวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
773
29 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2