คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือร้องทุกข์ร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
248
17 ก.พ. 2564
2 คู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
245
17 ก.พ. 2564
3 คู่มือการปฎิบัติงานของอปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
246
17 ก.พ. 2564
4 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
17 ก.พ. 2564
5 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
17 ก.พ. 2564
6 คู่มือทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
17 ก.พ. 2564
7 คู่มือสำหรับงานพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
245
17 ก.พ. 2564
8 แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
251
30 มิ.ย. 2563
9 คู่มือการสอบวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
247
29 มิ.ย. 2563
10 คู่มือการสอบข้อเท็จจริง ดาวน์โหลดเอกสาร
246
29 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2