ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ต.ค. 2564
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ต.ค. 2564
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ค. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
20 ส.ค. 2564
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
21 พ.ค. 2564
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
08 ธ.ค. 2563
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
25 พ.ย. 2563
7 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
07 ต.ค. 2563
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จ้างออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา โครงการของปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 โครงการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
251
26 มิ.ย. 2563
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
253
20 ม.ค. 2563
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
250
11 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4