ผลปฏิบัติงาน
เรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2558
  รายละเอียด :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก

เรื่อง  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2558

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 783 คน