ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  รายละเอียด :

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัยสุวรรณสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2558 ปีงบประมาณ พ.ศ 2559 จำนวน 140  วัน 273  คน ราคากลางและราคางบประมาณ 20 บาท/คน ต่อวัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 383 คน