ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี 2558
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก ประจำปีงบประมาณ 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 389 คน