ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรกสมัยสามัญปี 2555 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
  รายละเอียด : เรียกประชุมสภาอบต.สองแพรกสมัยสามัญปี 2555 สมัยที่ 4  ครั้งที่ 1
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 310 คน