ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555
  รายละเอียด : แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 258 คน