ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง
  รายละเอียด :

ประกาศกำหนดระดับตำแหน่งผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง ๗)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 288 คน