ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท่สูงขึ้น
  รายละเอียด : ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท่สูงขึ้น  ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง ๗
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 676 คน