ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ
  รายละเอียด : ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็ก ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 2284 คน