ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายปากบางใหม่

 หมู่ที่ ๕  ตำบลสองแพรก  อำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 673 คน