ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง
  รายละเอียด : รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง หรือเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 399 คน