ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ระเบียบการประกวดนางนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554
  รายละเอียด : รับสมัครนางนพมาศ อายุระหว่าง 16-25 ปี ไม่จำกัดภูมิลำเนา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม  2554 ถึง 7 พฤศจิกายน 2554 ณ ที่ทำการ อบต. สองแพรก สอบถาม โทร 077-367218
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 316 คน