ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ระเบียบการประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554
  รายละเอียด : รับสมัครหนูน้อยนพมาศ  อายุ ไม่เกิน 10 ปี มีภูมิลำเนาในตำบลสองแพรก และหมู่ 11 ไทรขึง  ตั้งแต่ 26 ตุลาคม  2554 ถึง 7 ฟฤศจิกายน  2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 310 คน