ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ระเบียบการประกวดกระทง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2554
  รายละเอียด : ประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ในวันที่ 10 พฤศจิกายน  2554 ณ เวทีกลาง วัดสมัยสุวรรณ ตั้งแต่ 14.00 น. -17.00 น.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 307 คน