ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับสมัครคัดเลือกหัวหน้าศูนย์และครูผู้ดูแลเด็ก
  รายละเอียด : ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์และครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 363 คน