ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬา
  รายละเอียด : ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อแจกจ่ายให้กับหมู่บ้านในเขตตำบลสองแพรก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 336 คน