ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
  รายละเอียด : ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพประจำปี  2555  ซึ่งเป็นผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้สูงอายุที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่  โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่  1  ตุลาคม  2494  โดยจะเริ่มรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน  2553  
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 369 คน