ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
  รายละเอียด : ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2552 ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 346 คน