ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
  รายละเอียด : เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2552 ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้บริหารแถลงนโยบายต่อสภา อบต.สองแพรก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 333 คน