ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการชำระภาษีประจำปี 2553
  รายละเอียด : ประกาศการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 368 คน