ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2552
  รายละเอียด : ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2552 เกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงานปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 347 คน