ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (e-aution)
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เรื่อง การจ้างเหมาก่อสร้าง ประเภทอาคารโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดสมัย สุวรรณ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 387 คน