ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.สองแพรก
  รายละเอียด : ชีรายชื่อผู้รับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต.สองแพรก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 563 คน