ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญไปเลือกตั้งนายก อบต. และ สมาชิก อบต. สองแพรก
  รายละเอียด : ขอเชิญไปเลือกตั้งนายก อบต. และ สมาชิก อบต. สองแพรก ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2552 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 393 คน