ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2552
  รายละเอียด : ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2552 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 343 คน