ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ อบต.สองแพรก (2551-2555)
  รายละเอียด : ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ อบต.สองแพรก (2551-2555)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 360 คน