ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2551 - 2553)
  รายละเอียด : ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(2551 - 2553) อบต.สองแพรก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 315 คน