ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2552-2554)
  รายละเอียด : ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (2552-2554) อบต.สองแพรก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 391 คน