ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.สองแพรก
  รายละเอียด : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2552 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 และรายงานการประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2552 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 474 คน