ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินยังชีพผู้สูงอายุ
  รายละเอียด : การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินยังชีพผู้สูงอายุเพิ่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 366 คน