ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต.
  รายละเอียด : คำสั่งมอบอำนาจการตัดสินใจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 7086 คน