ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจของนายก อบต.ให้ปลัด อบต.
  รายละเอียด : ประกาศการมอบอำนาจการตัดสินใจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต.ปกิบัติราชการแทน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ธันวาคม 2550  :: จำนวนผู้อ่าน 4210 คน