ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2551
  รายละเอียด : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2/2551 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 368 คน