ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ 1
  รายละเอียด : ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 /2551 วันที่ 26 มิถุนายน 2551 ณ ห้องประชุมสภาตำบลสองแพรก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 361 คน