ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเขิญร่วมงานแข่งขันกีฬา ประจำปี ๒๕๕๒
  รายละเอียด : องค์การบริหาส่วนตำบลสองแพรก มีโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี ๒๕๕๒ ต้านยาเสพติด มีการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคี ทั้งกีฬาประเภทสากล และกีฬาที่สร้างความสนุกสนานในประเภทกีฬาพื้นบ้าน ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ สนามโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ต.สองแพรก อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 446 คน