ข้อบัญญัติงบประมาณ
เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
  รายละเอียด : ปรพกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 303 คน