ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 3
  รายละเอียด : เรียกประชุมสภา อบต.สองแพรก สมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 3
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน