ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
  รายละเอียด : แจ้งประชาสัมพันธ์การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ของมสำนักงาน ป.ป.ช.ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 361 คน