ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งประชาสัมพันธ์การตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่่วนได้เสียภายใน (ITA)
  รายละเอียด : แจ้งประชาาสัมพันธ์ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช.ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 84 คน