ผลปฏิบัติงาน
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรกเรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 779 คน